Debatt. .

2021-10-28 00:41
Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg. Bild: Hanna Strömbom
Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg.
Puffetikett
Dagens ETC

Beroendevården behöver resurser

Idag är det ett lotteri vilken hjälp du får som missbrukare. Och det är riktigt illa om du råkar bo i ­Västra Götaland – med högre dödlighet och med köer till livräddande substitutionsbehandling.

Beroendevården haltar i Västra Götalandsregionen och människor riskerar att dö innan de får vård, larmar verksamheten. Vi vet att vid ett heroinmissbruk behövs en ofta livslång substitutionsbehandling. Vi vet att det är i stort sett det enda som hjälper människor tillbaka till ett fungerande liv.

Samhällsvinsterna av att bryta ett skadligt bruk av till exempel heroin är mycket stora. Det finns beräkningar på vad det kostar med stölder, sjukvård, kriminalvård och socialtjänst och så vidare. En så kallad Laro-behandling är en ekonomisk vinst för samhället.

Bilden vi hälso- och sjukvårdspolitiker får är att Västra Götalandsregionen varit relativt sena med sprutbytesprogram och substitutionsmottagningar i hela regionen och står ut i jämförelse med övriga landet. Lägg till ett växande problem med heroinmissbruk i samhället.

Idag lever ungefär 5 000 personer i Västra Götaland med opioidberoende men av dem är bara runt 1 000 i behandling. Mellan åren 2017 och 2019 fördubblades antalet patienter på Laro-enheterna och just nu står mellan 40 och 50 personer i kö till behandling. Västra Götalandsregionen har bland de längsta köerna i landet.

Resurserna i regionen räcker inte till när trycket på mottagningarna ökar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset tvingades nyligen meddela att de fem Laro-enheterna i Göteborg inte kan ställa fler patienter i kö. Jämfört med Stockholm och Skåne blir jämförelsen tydlig att vi har problem. I de andra storstadsregionerna finns nämligen ingen kötid alls. Men i Göteborg har intagningsstopp införts.

I Göteborg använder man dess­utom inte de läkemedel som rekommenderas av Socialstyrelsen och där är möjligheterna små för att tillgodose patienternas behov av samtalsstöd. De nationella rikt­linjerna från Socialstyrelsen för att rädda liv på de här patienterna ska följas. Patientgruppen behöver få en god och kvalitativ vård, precis som alla andra patientgrupper.

Västra Götalandsregionen lägger cirka en tredjedel på varje patient jämfört med andra regioner. Det är inga nya siffror, inte heller att regionen har högre dödlighet än övriga landet så att vänta på fler utvärderingar och rapporter, som de grönblåa nu vill, känns mest som att man förhalar frågan.

Vi socialdemokrater har räckt ut en hand och bett om åtgärder där det största bekymret är under­finansierad vård. Pengarna räcker idag inte till för att täcka behovet för de människor som behöver livsnödvändig vård för sitt ­beroende.

Det får inte vara ett geografiskt lotteri om man ska få vård eller inte. Men den moderatledda ledningen verkar efter sju år vid makten med allt längre vårdköer helt enkelt sakna initiativ. Vi socialdemokrater är oroade över den utveckling som sker med allt längre köer och för lite resurser.

Därför kommer vi outtröttligt driva på för mer resurser till de som är mest utsatta i vårt samhälle.

Louise Åsenfors, Sebastian Ekeroth Clausson, Tomas Angervik och Janette Olsson 
Louise Åsenfors (S), regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Sebastian Ekeroth Clausson (S), psykiatriberedningen, Tomas Angervik (S), psykiatriberedningen, och Janette Olsson (S), vice ordf psykiatri­beredningen, Västra Götalandsregionen.