Klimat.

2021-10-27 12:30
Puffetikett
ETC Nyhetsmagasin

Detta står på spel vid COP26 i Glasgow

Kommer klimattoppmötet COP26 i Glasgow att bli milstolpen då världens länder får till ett kolstopp?

Storbritannien har som en del av sitt ordförandeskap försökt nå en global överenskommelse om att sätta ett slutdatum för kolkraft och fasa ut finansiering för kolkraftverk. Hittills har de inte lyckats, utan bara fått ganska vaga skrivningar på G7 och G20-möten under året.

ETC nyhetsmagasins egna klimatexperter ger sin syn på vad som står på spel under mötet de kommande två veckorna.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Nyhetsmagasinet ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

11 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC nyhetsmagasin förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC nyhetsmagasin förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I en krönika i Miljö&Utveckling analyserar Mattias Goldmann, välkänd klimatdebattör och tidigare hållbarhetschef på Sweco, vad som talar för – och emot:

Talar för gör bland annat att det är en brittisk topprioritering, det finns ett hårt tryck från näringslivet, Världsbanken och IMF. Dessutom har flera stora kolländer som Kina och Indonesien själva beslutat om utfasning.

Men mycket talar samtidigt emot, konstaterar Goldmann. Länder som Australien värnar sitt energisjälvbestämmande, och det här är heller inte självklart en fråga för COP – det kan lika gärna tas i G7/G20 eller direkt hos utvecklingsbankerna – varav många redan tagit detta beslut.

En rad andra frågor kommer att diskuteras. Här nedan kan du läsa ETC:s egna klimatexperters syn på vad som står på spel under mötet de kommande två veckorna, bland annat politikernas förtroende.

För samtidigt som vi inte vet vad mötet kommer att landa i vet vi ju det grundläggande: beslutsfattande är avgörande och det är bråttom. Upphettningen fortsätter, världen är på väg åt fel håll – och det finns ingen tid att förlora.

Rikard Warlenius

Humanekolog vid Göteborgs universitet och kolumnist i ETC

– COP26 är en slags kontrollstation för Parisöverenskommelsen från 2015. Den innebar dels en skärpning av temperaturmålet till ”väl under 2 grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader”, dels var det genombrottet för en klimatregim som helt bygger på frivillighet, parterna bestämmer själva hur mycket de vill minska utsläppen. Problemet är att om man lägger ihop parternas frivilliga åtagandena så blir summan inte 1,5 grader, utan snarare 3 graders uppvärmning – det vill säga klimatkatastrof.

– Vad som krävs för att hålla temperaturen under 1,5 grader enligt IPCC är att utsläppsmålen skärps väsentligt, så att de globala utsläppen halveras till 2030 och närmar sig noll år 2045. Jag tror förstås inte att vi kommer att nå så långt under COP26, men vi har egentligen ingen anledning att jubla för mindre.

Anna Ljungström

Samhällsgeograf, redaktör för Supermiljöbloggen och ledarskribent i ETC

– Det finns ännu flera olösta knäckfrågor om hur Parisavtalet ska genomföras. Många länders positioner ser låsta ut så jag är inte överdrivet hoppfull. Jag oroas bland annat av den polariserade frågan om klimatfinansiering. Dessutom är krisinsikten usel hos exempelvis Japan och Australien, som envisas med att försvara fossilindustrin och vägrar införa skrivningar som rör fossila bränslen.

– Min förhoppning är att EU åtminstone ska hålla en röd linje mot de länder som vill dubbelräkna utsläppsminskningar genom klimatkompensation. Det kommer att bli många sömnlösa nätter av detaljtröskande. Parisavtalet satte ramen, nu måste tavlans innehåll komma på plats.

Bengt Oldhammer

Naturvårdskonsult som följt debatten om skogen sedan 1970-talet och kolumnist i ETC

– Politikernas förtroende. Det krävs massor av radikala, obekväma och snabba beslut.

– Exempelvis måste de koldioxidlagrande skogarna i Sverige skyddas mycket bättre. Det är inte bara träden som lagrar kol som de flesta tror, markens växtrester och svamparnas mycel i skogen lagrar dubbelt så mycket som träden! Kalhyggen och radikal markberedning bör bara av den anledningen förbjudas. Politikerna kan redan i höst besluta om att skydda fjällskogen samt alla naturskogar och kontinuitetsskogar med naturvärden nedan gränsen för den fjällnära skogen. Sådana beslut gör skillnad nu och i framtiden.

– För övrigt skulle utbyggnad av solceller på alla lämpliga tak i hela Sverige ge både el och arbetstillfällen.

Beatrice Rindevall

Skribent på Supermiljöbloggen, omvärldsanalytiker på Balticwaters och kolumnist i ETC

– Mycket och inget. Positionerna lär inte flyttas fram, utan konflikterna mellan länderna ser snarare ut att fördjupas. Finansieringen lär bli ett hett ämne, där rikare länder vill ducka ansvar och backa från tidigare löften om att stötta de fattigare ländernas omställning.

– Det positiva är mediernas nyfunna detaljerade rapportering. Trots mycket mediabevakning inför mötena i Paris och Köpenhamn var den ofta grund och omotiverat positiv. Att vi nu får veta hur långt ifrån målen vi är och vilka länder som blockerar är viktigt för att kunna flytta fram positionerna. Det är ett efterlängtat och nödvändigt steg för att kunna vända trenden.

Den här artikeln kommer från ETC nyhetsmagasin
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.